Nieuws

Invloed stikstof op kwaliteit en opbrengst: onderzoekfocus op uitsluiten jaar- en bodemeffecten

  • 28 november 2018
  • Nieuws

Er is nog geen pasklaar antwoord te geven op de vraag welke invloed de hoogte van de stikstofgift heeft op hardheid en huidvastheid van de ui en de eventuele rasverschillen hierin. Dit blijkt uit éénjarig onderzoek van het UIKC in Colijnsplaat, uitgevoerd in kader van het ketenproject Uireka. Het volledige verslag van dit onderzoek is recent beschikbaar gekomen en via deze website te downloaden.

Het voornoemde onderzoek is opgestart om een duidelijk beeld te krijgen van het effect van de stikstofgift op de huidvastheid en hardheid van de ui en in hoeverre dit eventueel verschilt per ras. Kan door het onderzoek in grote lijnen worden aangegeven welke invloed het stikstofaanbod heeft op de kwaliteit bij genetisch hardere rassen met een goede huidvastheid in vergelijking met rassen die genetisch minder hoog scoren op hardheid en/of huidvastheid?

Uit het éénjarige onderzoek is gebleken dat er geen betrouwbare verschillen zijn in netto-opbrengst, hardheid en huidvastheid bij een N-gift van 130 kg/ha en een N-gift van 180 kg/ha. Hierbij moet worden aangetekend dat door weersinvloeden de sortering en de andere parameters beïnvloed kunnen zijn. Een interactie tussen de stikstoftrappen en de verschillende rassen is uitgesloten. Om de invloed van jaareffecten uit te sluiten is het advies het onderzoek nog een paar jaar te herhalen. Daarbij is een uitbreiding van de stikstoftrappen in de herhalingen gewenst zodat ook bodemeffecten kunnen worden uitgesloten.

Tags