Nieuws

“Kennis vanuit de hele uienketen maakt Uireka uniek”

  • 26 juni 2020
  • Nieuws

“Uitdagingen kunnen we het beste gezamenlijk oppakken”, meent André Hoogendijk, directeur van BO Akkerbouw. In deze rubriek ‘partner in beeld’ vertelt hij waarom BO Akkerbouw zich heeft aangesloten bij Uireka 2.0. Hij ziet meerwaarde in het combineren van kennis van verschillende gewassen.

Sinds september 2019 is Hoogendijk directeur van BO Akkerbouw. De BO is het centrale platform en kenniscentrum voor de Nederlandse akkerbouwketens. Hoogendijk: “Op verzoek van akkerbouwers voeren we een groot onderzoeksprogramma uit met meer dan vijftig lopende projecten. Eén van de twintig Publiek-Private Samenwerkingen (PPS-en) die we samen met partners uitvoeren binnen de Topsectoren is Uireka 2.0. De BO maakt deel uit de stuurgroep en is ook in werkgroepen actief.”

Goed draaiend consortium

Binnen Uireka werken alle relevante partijen in de uiensector samen. Die combinatie van kennis en expertise maakt deze PPS uniek, meent Hoogendijk. “Wij hebben er bewust voor gekozen ons aan te sluiten bij dit goed draaiende consortium en volop mee te doen aan PPS Uireka 2.0.”
Dat doet BO Akkerbouw met de reserves van het Uienfonds van het voormalige Productschap Akkerbouw. Gelden die beschikbaar zijn voor onderzoek naar Fusarium en stengelaaltjes.
“Daarnaast liet onze achterban weten behoefte te hebben aan alternatieven voor het wegvallen van bepaalde gewasbeschermingsmiddelen. Onderzoek bij Zwaagdijk naar alternatieve groene middelen voor de uienvlieg is daarom ingebracht in PPS Uireka 2.0. Nog meer dan in Uireka 1.0 zijn weerbaarheid, plantgezondheid en klimaat deel van het onderzoek. Thema’s die ook maatschappelijk van groot belang zijn.”

Over de grenzen kijken

Hoewel Hoogendijk enthousiast is over de unieke samenwerking in de uienketen, pleit hij ervoor om over de grenzen van deze teelt te kijken. “Zelf ben ik ruim vijf jaar actief geweest in de bloembollensector. Ik zie meerwaarde in het combineren van kennis over verschillende bol- en knolgewassen, dus naast uien ook aardappelen en bloembollen. Problemen met stengelaaltjes waren in 1920 (!) een belangrijke reden voor de bouw van het Laboratorium voor Bloembollenonderzoek. De focus op uien is zeker goed, maar samen optrekken met onderzoek naar andere bol- en knolgewassen is nuttig. Daarnaast is het goed om vanuit de akkerbouw breed te blijven kijken, omdat uien altijd onderdeel zijn van een bouwplan met meerdere gewassen.”

Met elkaar verbinden

Die breedte is de meerwaarde die BO Akkerbouw kan bieden. “Wij kunnen verschillende partijen in en om de akkerbouw met elkaar verbinden. Zo zetten wij ook in op brede samenwerking binnen het Actieplan Plantgezondheid en de Klimaatagenda Akkerbouw.”
Onderzoek is een belangrijk middel om een gezamenlijk doel te bereiken, zoals een toekomstbestendige akkerbouw. Onderzoek is het meest effectief als de keten sterk is georganiseerd, vindt Hoogendijk. “In dat opzicht is Uireka een goed voorbeeld. Deze unieke samenwerking is een win-winsituatie voor de hele keten. Het project draagt bij aan de akkerbouw van morgen.”

Tags