Nieuws

Keuze voorvrucht van invloed op fusarium in volggewas

  • 29 juli 2021
  • Nieuws

Niet alle Fusarium-stammen zijn ziekteverwekkend. Zijn ze dat wel, dan veroorzaken ze vaak alleen ziektesymptomen op één of enkele gewassen. Zo is Fusarium oxysporum f.sp. cepae de variant die op de ui ziekteverschijnselen geeft. Daarnaast zijn er echter nog zeker 200 andere varianten (formae speciales). Toch weten we maar heel weinig over hoe een waardplant-specifieke Fusarium oxysporum zich gedraagt in het bijzijn van andere planten: hij geeft dan weliswaar geen ziekteverschijnselen, maar hoe gedraagt hij zich in en om de plantenwortels? Neemt de schimmel toe of juist af en kunnen we dat gebruiken om de ziektedruk in het veld te veranderen?

Welke voorvrucht wel en welke voorvrucht niet?

Uit de wetenschappelijke literatuur zijn een paar studies bekend waarin gekeken is naar het gedrag van Fusarium oxysporum f.sp. cepae bij andere planten. De meeste experimenten zijn gedaan op één soort (geen mengsels) in pottenproeven. Een samenvatting van de studies is verwerkt in de onderstaande tabel. Doe hier uw voordeel mee bij samenstelling van en vruchtopvolging binnen uw bouwplan!

Tags