Nieuws

Koprotpreventie vóór zaai

  • 2 maart 2022
  • Nieuws

Om het risico op een koprotbesmetting in zaaiuien komend teeltseizoen zoveel mogelijk te beperken, zijn er voorafgaand aan de teelt een aantal adviezen:

  • Zaai alléén ontsmet zaad.
  • De koprotschimmel kan langdurig – meerdere jaren – in de bouwvoor overleven. Hanteer daarom een ruime vruchtwisseling.
  • Uienafval buiten in de open lucht is een potentiële infectiebron. Ruim dit daarom tijdig op, voer geen uien aan schapen en dek afvalhopen (ook bij vergistingsinstallaties) af. Voor het afdekken van afvalhopen geldt een wettelijke verplichting (zie NVWA.nl).
  • Houd bij je perceelsplanning, voor zover mogelijk, rekening met teelten winteruien en tweedejaars plantuien in de buurt. Besmette winteruien of tweedejaars plantuien geteeld van besmet plantgoed zijn ook potentiële infectiebronnen.

Zie voor meer informatie de uitgebreide Uireka koprotfolder.

Tags