Nieuws

Kunnen we ziektestress herkennen?

  • 31 maart 2020
  • Nieuws

Ziektestress herkennen en zo mogelijk meten. Dit is, bij monde van Karin Oonk (Agrifirm), de grote uitdaging voor komend seizoen van de onderzoekwerkgroep ‘Weerbare uien’. Karin is als werkgroepvoorzitter nauw betrokken bij de toestandkoming van het onderzoekplan. “Hoe kunnen we de weerbaarheid van een uiengewas vaststellen?”

Zijn er verschillen in weerbaarheid tussen teeltsystemen?

In februari jl. is de werkgroep ‘Weerbare uien’ voor het eerst bij elkaar geweest. Tijdens deze bijeenkomst is het plan vastgesteld komend seizoen in de praktijk te kijken hoe de weerbaarheid van een uiengewas is vast te stellen. Oonk: “Kunnen we ‘ziektestress’ herkennen en zo mogelijk meten? Kunnen we dan verschillen zien tussen verschillende teeltsystemen, met andere woorden is het ene teeltsysteem intrinsiek weerbaarder dan het andere?”

Combinatie literatuuronderzoek en veldonderzoek

Het onderzoek aankomend seizoen wordt een combinatie van literatuuronderzoek naar meetmethoden van weerbaarheid en verschillende waarnemingen in proeven in diverse teeltsystemen. Doel voor de toekomst is het vroegtijdig herkennen van een stressperiode van een gewas zodat zo snel mogelijk preventief kan worden bijgestuurd. Oonk: “Nog mooier zou het zijn als we een antwoord kunnen geven op de vraag welk teeltsysteem het uiengewas zelf de meeste weerbaarheid geeft en in hoeverre we daar in de praktijk rekening mee kunnen houden. Kortom, óp naar een robuust teeltsysteem voor uien.”

Tags