Nieuws

Laatste week mei eerste behandeling (T1) van irrigatieproef

  • 29 mei 2020
  • Nieuws

Klimaatverandering (droogte) en verzilting zijn van grote invloed op de uienteelt. De ui heeft, in vergelijking met andere akkerbouwgewassen, een beperkt wortelstelsel en reageert heftig in opbrengst op vochtgebrek. Ook is er de laatste jaren een toenemende druk van trips; groeistagnatie én een minder goede werking van tripsmiddelen lijken te resulteren in een zwaardere aantasting.

De cruciale rol van vocht voor een weerbare en rendabele uienteelt is de reden dat Uireka het driejarige project ‘irrigatie, droogte en zout’ heeft opgestart. In 2020 heeft de werkgroep met de focus op voldoende vocht via irrigatie voor de volgende proefopzet gekozen:

 ObjectenTijdstip
T1
Tijdstip
T2
Tijdstip
T3
Tijdstip
T4
1.      Onbehandeld, geen water geven
2.      Druppelslangen 3 slangen in bed van 5 rijen, 2 x 10 mmxx
3.      Druppelslangen 2 slangen in bed van 5 rijen, 2 x 10 mmxx
4.      Druppelslangen 2 slangen in bed van 5 rijen, 4 x 10 mmxxxx
5.      Beregenen met boom, 2 x 20 mmxx
6.      Beregenen met boom, 4 x 20 mmxxxx

Er is binnen de proefopzet een bewuste keuze gemaakt voor het leggen van de druppelslangen voorafgaand aan het zaaien. Goede ervaringen met dit systeem in het buitenland waren leidend bij deze keuze. Om de proef tiptop te kunnen aanleggen is speciaal een, relatief zware, machine in maatwerk gemaakt. Met deze machine, voorzien van 2 diepterollen voor een optimale diepteregeling, kunnen zowel 2 als 3 slangen per bed van 5 rijen worden aangelegd.

Aanleg proefobject met 2 slangen per bed
Investeringen op de Rusthoeve

De proef ligt op de UIKC-locatie bij proefboerderij Rusthoeve in Colijnsplaat. Hier is in 2019 een waterbassin van 3000 kuub aangelegd dat onder andere wordt gevuld met regenwater afkomstig van erf en daken van de Rusthoeve. Verder is ook een speciale proefveldregenboom aangeschaft. Op basis van een eenvoudige vergelijking in 2019 tussen wel en geen druppelirrigatie, was de flinke opbrengstverhoging voor UIKC reden genoeg verder te investeren in ondergrondse aanvoerleidingen zodat deze vorm van irrigatie mogelijk is op de proefvelden.

Diverse keren moeten beregenen voordat proef écht van start gaat

Afgelopen voorjaar was erg droog en de grond was te hard om voor de uien een mooi zaaibed te maken. Aangezien een gelijkmatige opkomst essentieel is, is besloten om het irrigatieproefveld voorafgaand aan de zaaibedbereiding 10 mm water te geven met de beregeningsboom.
Tijdens het zaaien tussen de druppelslangen (16 mm in diameter, elke 20 cm een druppelgat) lagen de zaadjes keurig in het vocht, maar 3 dagen met veel wind en een lage RV zorgde ervoor dat een groot deel van het zaad weer droog kwam te liggen. Het gehele proefveld is toen wederom beregend met de beregeningsboom. Tijdens de opkomst viel er in korte tijd 7-8 mm regen waardoor er een korst ontstond. Deze is te lijf gegaan door met de beregeningsboom 3 x 5 mm water te geven. Het resultaat mag er zijn, een proefveld met een regelmatige opkomst van ongeveer 65-70 planten/m2.

Zaaien tussen de druppelslangen

Inmiddels zijn de druppelslangen aangesloten en de vochtsensoren in elke object gezet om de vochtigheid te volgen. Op basis van de informatie die dit oplevert, is inmiddels besloten dat in de laatste week van mei, dus vóór pinksteren, de eerste specifieke behandeling (T1 uit het proefplan) wordt uitgevoerd.

De druppelslangen zijn aangesloten op de centrale aanvoerslang

Tags