Nieuws

Link met rassenlijst onderscheidend bij onderzoek ‘effect stikstof op kwaliteit’

  • 28 juni 2019
  • Nieuws

Afgelopen twee jaar is in Uireka-verband onderzoek uitgevoerd naar het effect van stikstof op de kwaliteit van 10 verschillende rassen zaaiuien. Het onderzoek is aangelegd met twee stikstoftrappen, een hoge en een lage. Uit de resultaten tot op heden kan geconcludeerd worden dat er geen betrouwbare verschillen zijn tussen 130 kg N/ha en 180 kg N/ha voor zowel netto-opbrengst, hardheid en huidvastheid. Dit teeltjaar is het laatste jaar van het driejarige onderzoeksproject. Alle rassen zijn inmiddels lekker aan de groei. Wordt de tussentijdse conclusie dit jaar wederom bevestigd?

Uireka staat voor het verhogen van de kwaliteit van de Nederlandse ui. Niet voor niets dat in deze proef het effect van de bemesting op de kwaliteit dan ook centraal staat. Klopt de aanname dat meer stikstof zorgt voor vermindering van huidvastheid en hardheid én verhoging van de opbrengst? Om dit uit te vinden is een unieke proefopzet gemaakt met 10 verschillende rassen. Elk zaadhuis van Nederland is vertegenwoordigd. De voorselectie van de rassen heeft plaatsgevonden op basis van de cijfers van de rassenlijst. Er is gekozen voor zowel harde rassen als minder harde rassen om te bepalen of er onderling verschil waargenomen wordt in de reactie op een hoeveelheid stikstof. Na een lange bewaarperiode wordt het daadwerkelijke effect onderzocht. De  resultaten van 2017 en 2018 van dit driejarige onderzoek zijn in augustus 2019 bekend.

Tags