Nieuws

Meer aandacht voor rol nutriënten in de hele keten

  • 11 maart 2020
  • Nieuws

“Grensverleggend produceren in een leefbare wereld.” Met deze drijfveer helpt Eurofins Agro uientelers binnen hun bestaande mogelijkheden meer producten en/of producten van betere kwaliteit te produceren. “Met een compleet pakket van grondmonstername, innovatieve analyses en heldere adviezen op maat kunnen wij de teelt op gebied van bodem en bemesting bij iedere uienteler bijsturen”, aldus Karst Brolsma van de afdeling Research & Development. “Maar, met onze monsteranalyses vervullen we óók een belangrijke rol bij de veldproeven van Uireka om daarmee de keten verder te helpen in haar streven naar kwaliteitsverbetering.”

Meer inzicht in mineralisatiesnelheid

Brolsma is als onderzoeker Bodem en Bemesting hét gezicht van Eurofins voor Uireka en vanuit die hoedanigheid actief binnen twee Uireka-werkgroepen. Binnen Eurofins houdt hij zich bezig met de onderbouwing van het bemestingsadvies, het streeftraject en de gemeten resultaten. “Denk in dit kader bijvoorbeeld aan het ontwikkelen van streefcijfers van de nutriënten in het loof van de ui. Hoeveel nutriënten zijn er opgenomen en hoeveel moeten er tot aan het einde van de teelt nog worden gegeven. Daarnaast is Brolsma betrokken bij de introductie van, voor Uireka interessante, nieuwe methodes, zoals het meten van de kwaliteit van de organische stof (in ontwikkeling) en het meten van het microbiële bodemleven (gedeeltelijk klaar). Het onderzoek richt zich met name op de mate van stikstof- en zwavelmineralisatie en de bindingscapaciteit. Brolsma: “De belangrijkste vraag voor ons is of we door meten van de kwaliteit van de organische stof + de samenstelling van het bodemleven bijvoorbeeld meer inzicht (lees: betere grip) kunnen krijgen in de mineralisatiesnelheid.”   

Verbeteren weerbaarheid actuele uitdaging

Behalve meer inzicht krijgen in de mineralisatiesnelheid is het verbeteren van de weerbaarheid een specifiek Uireka-thema. “Onze rol in relatie tot dit thema is het toetsen van een aantal meetmethodes of deze geschikt zijn de weerbaarheid meetbaar te maken”, aldus Brolsma. Ook aan andere Uireka-onderzoeken levert Eurofins Agro vanuit onderzoekstechnische kant een relevante bijdrage. Brolsma: “Denk dan bijvoorbeeld aan de opzet van specifieke proefvelden en het zorgen voor de juiste conclusies op basis van de resultaten. “

Uireka platform voor samenbrengen kennis

Als één van de grote pluspunten van Uireka ervaart Brolsma de prettige samenwerking met haar partners, met name op technisch gebied. “Bij deze partners is veel kennis, al dan niet versnipperd, aanwezig over de teelt in relatie tot nutriënten (bodem en bemesting). Uireka biedt een mooi platform om de kennis samen te brengen, maar ook voor partners individueel er een eigen meerwaarde uit te halen.

Brolsma: “Een leuk en concreet voorbeeld in dit kader is de Landelijke Uiendag in het droge jaar 2018. Op deze dag heb ik samen met mijn collega Bob Fabri metingen gedaan in de proefvelden op de Rusthoeve. Dit heeft ons veel informatie opgeleverd over het effect van droogte, met name het feit dat er veel stikstof nog in de bodem zat en op dat moment niet in het gewas. Voor mij op dat moment een heel mooi beeld van de actuele situatie.”

Toekomst vereist meer aandacht voor nutriënten

Als Brolsma kijkt naar de toekomst van Uireka, dan mag er vanuit zijn perspectief wel wat meer aandacht en inzet zijn naar de rol van de nutriënten in de gehele keten. “Ik snap dat mijn mening in deze enigszins gekleurd is, maar het is een voldongen feit dat er nog veel openstaande vragen zijn als het gaat om de rol van nutriënten in de hele teeltcyclus. Ik heb het dan over het volledige traject vanaf de zaadproductie (of zelfs daarvoor) tot aan het bewaren van het geoogste product. Om antwoorden te vinden op die vragen staat de noodzaak van Uireka buiten kijf; zij maakt het voor de hele keten mogelijk onafhankelijk onderzoek te kunnen blijven doen.”

Tags