Nieuws

Meer groen loof bij oogst zaaiuien zorgt voor hogere kwaliteit

  • 23 november 2018
  • Nieuws

Oogsten van zaaiuien bij groen loof geeft een betere hardheid en huidvastheid en nauwelijks een lagere netto-opbrengst. De lichte daling in netto-opbrengst staat niet in verhouding tot het oogstrisico later in het najaar. Dit blijkt uit éénjarig Uireka-onderzoek uitgevoerd door het UIKC in Colijnsplaat. Het volledige verslag met de resultaten, conclusies en aanbevelingen kunt u hier downloaden.

Het is al een aantal jaren een trend om zaaiuien steeds later te oogsten. Doel: een hogere opbrengst per hectare. De keerzijde van de medaille is echter de grotere kans op slechtere oogstomstandigheden en hierdoor minder goede hardheid, huidvastheid en kleur. Om de uienteler handvatten te geven een bewuste keuze te kunnen maken tussen kwaliteit en de maximale netto-opbrengst is, op initiatief van Holland Onion Association via het ketenproject Uireka, vorig jaar onderzoek opgestart. Inmiddels zijn de eerste resultaten bekend en is er meer inzicht over het effect van het oogsttijdstip (percentage groen loof) op de netto-opbrengst, huidvastheid en hardheid van de zaaiui. Samengevat: laat zaaiuien niet te ver afsterven. Streef er naar dat er nog minstens 30% groen loof aanwezig is op moment van oogsten. Daarmee blijft de goede kwaliteit behouden en wordt er niet ingeboet op de netto-opbrengst. Met deze kennis kan de individuele uienteler zijn eigen optimum bepalen tussen opbrengst en kwaliteit afhankelijk van het teeltdoel van zijn gewas.

Tags