Nieuws

Middelen tripsonderzoek 2021: aanpassingen spuitmoment en -techniek

  • 4 maart 2021
  • Nieuws

In 2020 zijn diverse low-risk-middelen op Thrips tabaci in ui getoetst in Tollebeek, Wieringerwerf en Colijnsplaat. Het startmoment van de behandelingen is vastgesteld met hulp van vangplaten. Bij de beoordelingen is alleen gekeken naar de larven van de trips.
Alle behandelingen in de proef lieten effect zien ten opzichte van onbehandeld, waarbij het bestrijdingseffect van chemische middelen het grootst was. Hoewel het effect minder groot was, werd er toch ook een duidelijke werking waargenomen van groene middelen.
In het vervolgonderzoek in 2021 is het verbeteren van de werking van groene middelen één van de speerpunten. Getracht wordt de verbetering te bereiken met aanpassing van het spuitmoment en de spuittechniek én het maken van combinaties.

Download de volledige rapportage over proefjaar 2020.

Tags