Nieuws

Nutriëntenkennis kan een boost gebruiken

  • 5 juni 2019
  • Nieuws

In het bemestingsonderzoek is tot nu toe voornamelijk gekeken naar het effect van de nutriëntenvoorziening op de marktbare opbrengst van zaaiuien. Over het effect van nutriënten op de ziekteweerbaarheid en de (bewaar)kwaliteit, is nog weinig bekend. Het huidige Uireka onderzoekproject moet daar meer inzicht in geven met als doel de bemesting zo goed mogelijk af te stemmen op opbrengst, kwaliteit en teeltdoel. De focus ligt op hardheid van de uien, huidvastheid, bewaarbaarheid, schimmelaantasting en rot, glazigheid en watervellen.

In het Uireka-onderzoek van 2018 is gekeken naar de invloed van de meso-nutriënten (Mg, S en Ca) en micro-nutriënten op de ziekteweerbaarheid en kwaliteit. In aanloop naar dit onderzoek is al in 2017 een (internationale) literatuurstudie uitgevoerd door een student van de Wageningen Universiteit. Op basis van deze literatuurstudie werden de definitieve proefobjecten voor 2018 vastgesteld met daarin aandacht voor zwavel, magnesium, calcium, borium, koper en zink. Onderzocht is zowel de bemesting via de bodem als het via het blad. De bladbespuiting met silicium werd herhaald en ook werd een object opgenomen met een kali-overbemesting begin juli. Helaas voor het onderzoek was 2018 een erg warm en vooral droog jaar met een uitermate lage ziektedruk. Het gevolg was dat er geen noemenswaardige aantasting in het uiengewas is opgetreden. De mate van aantasting van bladvlekken was minder dan 1%. In de laatste weken van augustus kwam er nog wat Stemphylium in tot ongeveer 20%. Dit kwam vooral doordat het gewas op dat moment al aardig op z’n retour was. Betrouwbare verschillen tussen de objecten werden niet gevonden. Verder bleek bij het inschuren dat er Fusarium in de uien zat. Of dit nog tot enig verschil tussen behandelingen leidde, zal moeten blijken uit de analyse na het uitschuren. De opbrengsten van de verschillende objecten waren nog redelijk, vooral doordat de uien verschillende malen beregend zijn. De 2018-proef is tot half mei bewaard en worden nu verder geanalyseerd. Zodra de resultaten van de sortering, opbrengst en kwaliteit na bewaring bekend zijn, zullen we hiervan berichten op de website en in de nieuwsbrief.

In overleg met de onderzoekswerkgroep is besloten de proef dit jaar te herhalen volgens het protocol van 2018. Deze is inmiddels aangelegd.

Tags