Nieuws

Ondanks hagelbui mooie regelmatige stand rassenproefveld Colijnsplaat

  • 29 mei 2020
  • Nieuws

Het rassenonderzoek zaaiui is vrijwel een jaarrond onderzoekactiviteit. Vooral in de maand mei is het een drukte van belang met een aantal activiteiten die dicht bij elkaar zitten. Zo moet er niet alleen tijd en energie gestopt worden in de vorige maand gezaaide teelt voor oogst 2020, maar ook voor de beoordeling na bewaring van oogst 2019.

De rassenproef is vorige maand onder goede omstandigheden gezaaid en staat, dankzij de beregening, nu mooi boven. Het proefveld in Colijnsplaat heeft nog hagel gehad, maar heeft daarvan geen schade ondervonden. De stand is mooi regelmatig, maar het gewas kan op dit moment, in aanvulling op de kunstmatige gift, wel een buitje gebruiken. Droogte blijft ook híer een aandachtspunt. Uiteraard wordt het proefveld regelmatig beoordeeld en krijgt het zorgvuldig de nodige verzorging.

Een mooie regelmatige stand op het rassenproefveld in Colijnsplaat

Tegelijkertijd loopt nu ook het rassenonderzoek van 2019 langzaam ten einde. Een van de belangrijke momenten is de beoordeling na de bewaring. Voorafgaand aan de beoordeling zijn alle rassen vanuit de bewaring gesorteerd op een professionele uiensorteerinstallatie van een van de HOA-leden. Door gebruikmaking van een dergelijke installatie proberen we het echte proces bij de uienverwerker voor alle rassen zo goed mogelijk te simuleren. Na het sorteren zijn de uien in kistjes verzameld en klaargemaakt voor de beoordeling door een grote groep uienspecialisten waar de proefuitvoerder altijd een beroep op kan doen.

Individuele beoordeling van de rassen na bewaring door specialisten

In tegenstelling tot voorgaande jaren is het beoordelen van de rassen, mede vanwege de corona-perikelen, deze keer op proefboerderij Rusthoeve uitgevoerd. Op basis van de RIVM-voorschriften moesten alle kistjes ver uit elkaar worden gezet en individueel worden beoordeeld; 28 rassen uit het Zuidwesten en 28 (dezelfde rassen) uit Flevoland.
Na de officiële beoordeling door de specialisten konden alle zaadhuizen alle kistjes ook nog eens zien en beoordelen. Gelukkig kon hiervoor gebruik worden gemaakt van de gehele ontvangstruimte van Rusthoeve en het UIKC uienlaboratorium van UIKC; het was één polonaise (corona-proof) langs de kistjes.

Momenteel worden alle gegevens, en dat is een hele klus, verwerkt. Na de zomer komen ze dan ter beschikking aan alle telers en de gehele sector.

Tags