Nieuws

Onderzoek scheurkontjes dit jaar met 28 rassen en de nieuwste herbiciden

  • 3 mei 2019
  • Nieuws

Zowel in 2017 als 2018 is er volop onderzoek gedaan naar ‘scheurkontjes’ in zaaiuien. Een raseffect of een negatieve invloed van herbiciden kon in beide jaren niet worden aangetoond. Dit jaar wordt het onderzoek voortgezet met 28 rassen en worden de nieuwste herbiciden in het onderzoek meegenomen.

Voor zover nu bekend zijn de scheurkontjes het gevolg van hergroei na een periode van gestagneerde groei door hittestress. Deze gestagneerde groei resulteert in het scheuren en verkurken van de basaalplaat bij de wortelkrans. De symptomen komen overeen met die van een te late of overvloedige stikstofgift en daarbij een te snelle groei. Om scheurkontjes zo veel mogelijk voor te zijn, is het advies te zorgen voor een goede bodemstructuur, een homogene opkomst en een rustige en gelijkmatige groei. Gebruik ook zo weinig mogelijk groeistoffen.

Herbiciden van invloed op scheurkontjes?

In de praktijk leeft de veronderstelling dat de inzet van herbiciden mogelijk een negatief effect heeft op scheurkontjes. In 2017 en 2018 lagen er in Colijnsplaat twee herbicidenproeven in zaaiuien met verschillende middelen in verschillende doseringen. In deze proeven is gekeken of er enig effect was op scheurkontjes. De conclusie in zowel 2017 als 2018 was dat geen verschil kon worden gevonden in de mate van aantasting. De proef wordt dit jaar nog een keer herhaald met aanvullend de nieuwste herbiciden. Mocht deze proef tot dezelfde conclusie als in 2017 en 2018 leiden, dan kan de invloed van herbiciden op het in de hand werken van scheurkontjes worden uitgesloten.

Mogelijk raseffect?

Behalve naar de mogelijke invloed van herbiciden is in 2017 en 2018 ook gekeken naar een mogelijk raseffect bij het optreden van scheurkontjes. Op twee locaties (Dronten en Colijnsplaat) zijn dik twintig rassen onderzocht en beoordeeld. Conclusie: geen raseffect in zowel 2017 als 2018. Dit jaar wordt het onderzoek op de twee locaties herhaald en qua rassen zelfs iets uitgebreid; 28 rassen worden onderzocht en beoordeeld. Ook hier de vraag of de resultaten van 2017 en 2018 zullen worden bevestigd.

foto: De Groot en Slot

Tags