Uienvlieg

Uireka doet onderzoek naar alternatieve manieren om de uienvlieg te bestrijden nu de toelating van zaadcoating met fipronil met ingang van 30 september 2017 is vervallen. Er geldt een opgebruiktermijn van 18 maanden zodat 30 maart 2019 de laatste datum is dat zaaizaad gecoat mag worden. Daarop heeft de stuurgroep van Uireka een werkgroep in het leven geroepen die zich buigt over de vraag “hoe verder zonder fipronil”? De werkgroep heeft zowel gekozen voor een kortetermijn- als een langetermijnstrategie.

De kortetermijnstrategie bestaat uit het vinden van alternatieve bestrijdingsstrategieën op basis van nu beschikbare middelen. Voor 2019 is veldonderzoek gestart waarin diverse middelen worden getoetst, zowel voor en tijdens het zaaien als ook tijdens de gewasgroei.

De langetermijnstrategie zal bestaan uit een integrale benadering voor de bestrijding van insecten als uienvlieg, trips en bonenvlieg. Hiermee gaat de werkgroep aan de slag vanaf 2020.

Publicaties:

Werkgroepleden:

Naam
Organisatie
Adri Bossers (voorzitter werkgroep)
Janny Peltjes
Paul Goorden
Jaap Jonker
Kees Hoogzand
Frank Druyff
Just Hamming
Luc Remijn
Rinus van de Berge
Peter Vroegindeweij
Gerben van Dueren den Hollander
René Huijsmans
Chris de Visser
BO Akkerbouw / ZLTO
HLB
Cebeco Agrochemie
De Groot en Slot
Hoza Uienzaad
Hazera
Crop Solutions
Delphy
Comité Ui
De Groot en Slot
Van Iperen
Syngenta
WUR Plant Research Open Teelten

LAATSTE NIEUWS: Uienvliegonderzoek heeft minimaal één extra onderzoeksjaar nodig