Nieuws

Opvallend veel spruitvorming, zelfs na MH

  • 4 juni 2023
  • Nieuws

In kader van het UIreka-onderzoek naar alternatieven voor de MH-toepassing, worden op dit moment de gegevens van de derde en laatste bewaarproef (2022-2023) verwerkt. Binnen deze proef zijn de effecten van verhoogd CO2 en ethyleen onderzocht. Daarbij is ethyleen niet alleen toegepast tijdens lange bewaring maar ook in de periode erna, tijdens de zogenaamde transportsimulatie.
Na de transportsimulatie is het effect van hoge en lage temperatuur onderzocht. Hiermee is de periode ná transport gesimuleerd. Ook die periode zal namelijk effect hebben op spruiting van de uien.

Zonder al teveel op de resultaten vooruit te lopen, valt op dat de uien dit laatste onderzoekseizoen, ten opzichte van de twee eerdere seizoenen, zeer actief spruiten, zelfs na behandeling met MH (controle). Het is de vraag in hoeverre het klimaat hierin een rol heeft gespeeld. Rondom de toepassing van MH was er namelijk sprake van hoge temperaturen en droogte. Verder lijkt het effect van ethyleen dit derde seizoen moeilijker te duiden dan in het tweede seizoen. Toen werd een remmend effect van ethyleen waargenomen als dat werd toegepast tijdens de transportsimulatie.

Met de bewaarproeven in drie opeenvolgende jaren heeft de werkgroep een beeld van de mogelijkheden voor sturing op spruiting tijdens bewaring en daaropvolgend transport. Alle resultaten worden de komende periode verwerkt in een eindrapport. Zodra dit beschikbaar is, zullen wij dit melden in deze nieuwsbrief.

De werkgroep ‘Vervanging MH’ houdt zich bezig met het vinden van alternatieven voor de breed toegepaste Maleine Hydrazide (MH) behandeling, gericht op het voorkomen van spruiting tijdens lange bewaring van uien. Voor meer informatie over de resultaten van de werkgroep kunt u contact opnemen met Peter Balk, onderzoeker naoogstfysiologie bij WUR Open Teelten (peter.balk@wur.nl).

NB. op de foto boven dit artikel een installatie voor ethyleenbehandelingen van verse producten als uien, zoals die recent door WUR Open Teelten in Lelystad is aangeschaft.

Tags