Nieuws

“Rassen nog van goede kwaliteit, wel wat meer watervellen”

  • 25 mei 2022
  • Nieuws

20 mei jl. zijn voor de onafhankelijke Uireka Rassenlijst de zaaiuienrassen van de kleiproeflocaties Dronten en Colijnsplaat beoordeeld. Eerder dit jaar vond eenzelfde sessie plaats met de rassen van de nieuwe zandproeflocatie Schoonloo (Drenthe). Acht onafhankelijke uienspecialisten van Waterman, JWK, WDK, PPA, Dhont, MSP en Goud gaven de 24 rassen van proeflocatie Dronten en de 25 rassen van proeflocatie Colijnsplaat cijfers voor onder andere hardheid, huidvastheid, vorm, uniformiteit en kleur. Ook is tijdens de beoordelingsbijeenkomst op proefboerderij Rusthoeve de hoeveelheid tarra bepaald.

Al vanaf 2005 wordt het rassenonderzoek uitgevoerd op de locaties Dronten en Colijnplaat. De laatste jaren voert UIKC dit uit in opdracht van UIREKA. Per locatie worden de rassen onder dezelfde omstandigheden geteeld waardoor een eerlijk vergelijk ontstaat. De zaadbedrijven melden zelf de rassen voor de lange bewaring aan. Het vergelijk vindt plaats volgens een vastgesteld protocol wat elk jaar aangepast kan worden. Het protocol wordt besproken met de zaadbedrijven en de werkgroep rassenonderzoek UIREKA.

De uienspecialisten die de beoordeling onder code uitvoerden gaven aan dat de kwaliteit gezien het tijdstip goed was.  “De uien uit Dronten waren iets zachter en hadden wat meer last van watervellen en er zat tussen de rassen uit Dronten meer verschil in hardheid en huidvastheid. De vele regen van 2021 op deze locatie zal hier wellicht medeoorzaak aan zijn”, aldus onderzoekster Dominique Cammaert en onderzoekcoördinator Luc Remijn van UIKC.

Zeven dagen voorafgaand aan de beoordelingsbijeenkomst zijn de uien verwerkt op een professionele sorteerlijn van JWK Onions. Na het beoordelen konden de deelnemende zaadbedrijven de rassen onder nummer bekijken en ook zien hoe hun eigen ras(sen) scoorde(n). Aansluitend worden nog metingen uitgevoerd om onder andere het drogestof gehalte, de eenkernigheid, inwendige gebreken en kwaliteitsaspecten te bepalen. Ook wordt machinaal de hardheid (drukstaafmethode) gemeten en de opbrengst vastgesteld. Al dit cijfermateriaal wordt gebruikt voor het samenstellen van de UIREKA Rassenlijst.

De nieuwe rassenlijst wordt donderdag 25 augustus a.s. gepresenteerd op de Uiendag in Colijnsplaat. Op deze rassenlijst zijn nog niet de resultaten van het rassenonderzoek op zand in Schoonloo meegenomen. Publicatie hiervan vindt pas in 2023 plaats omdat het onderzoeksprotocol minimaal 2 onderzoeksjaren voorschrijft.

Tags