Nieuws

Rassenproef in Zuidwesten inmiddels gezaaid

  • 31 maart 2020
  • Nieuws

Terwijl de zaaiuien uit de rassenproef van 2019 geduldig in de bewaring in Zeeuws Vlaanderen liggen te wachten op een beoordeling, is in het Zuidwesten het voorjaar losgebarsten. 26 maart is onder goede omstandigheden de nieuwe rassenproef gezaaid. Over een aantal dagen wordt ook de proef in Flevoland aangelegd.

Resultaten van afgelopen jaar en aanleg voor komend jaar lopen door elkaar heen

Het is altijd een bijzonder iets dat we, door de lange bewaring, het onderzoek van het jaar eerder nog moeten afwachten terwijl we al zaaien voor de resultaten in 2021. Met de aanleg van de huidige proef starten we een nieuwe reeks rassenonderzoeken binnen het project Uireka.
In januari zijn de, in het afgelopen najaar geoogste, rassen in bewaring nog bekeken door de gehele werkgroep inclusief alle betrokken zaadhuizen. Medio mei volgt de eindbeoordeling door meting van alle bekende kwaliteitsaspecten. Nieuw dit jaar is dat ook de bewaarverliezen worden gemeten.  Of en hoe deze gepubliceerd gaan worden, daarover volgt later nog een besluit.

27 rassen in onderzoek

Op dit moment richt de aandacht van de werkgroep Gebruikswaardeonderzoek zich op de inzaai van de rassenproef. Uit de voorinventarisatie is een lijst met 27 rassen gekomen die dit jaar worden uitgezaaid en beproefd. Dit gebeurt op 2 plekken: Colijnsplaat en Biddinghuizen. Beide percelen zijn vooraf op hun geschiktheid gekeurd door een afvaardiging van de werkgroep. Het perceel in Colijnsplaat ( Rusthoeve) heeft een afslibbaarheidspercentage van 18%. Op dit perceel lukte het zowaar een mooi zaaibed te maken en zijn de rassen inmiddels onder goede omstandigheden gezaaid. Het perceel in Biddinghuizen (Flevoland) is iets zwaarder dan in Colijnsplaat en wordt de komende dagen bewerkt waarna ook daar de rassenproef kan worden ingezaaid.

Na zaaien verder met afronding rassenproef vorig jaar

Afhankelijk van de toestand van de uien in opslag wordt medio mei de rassenproef uit de opslag gehaald, verwerkt en beoordeeld. Daarna volgt de grote data-verwerking die uiteindelijk leidt tot de cijfers op de nieuwe rassenlijst. We hopen deze lijst weer te presenteren op 27 augustus tijden de Uiendag in Colijnsplaat.

Tags