Nieuws

“Samen werken aan een goed product”

  • 25 november 2020
  • Nieuws

Seminis is een van de partners die al vanaf het begin is betrokken bij Uireka. Uiteraard als rassenkweker met de inbreng van een aantal rassen binnen het rassenonderzoek, maar ook als actief lid van de onderzoekswerkgroepen Koprot en Scheurkontjes. Met de start van Uireka 2.0 zijn daar nog twee onderzoekswerkgroepen bij gekomen. Wat motiveert Seminis te participeren binnen Uireka? We praten hierover met Lennert van Arenthals, technisch accountmanager en voor velen in ‘het wereldje’ een bekend gezicht.

Praktische kennis als input

Als technisch accountmanager is Van Arenthals verantwoordelijk voor de zaadverkoop en -advies van het Seminis vollegrondsgroenten productgamma, waaronder uien, in Zuidwest Nederland. Vanuit die functie is hij lid van de werkgroep Irrigatie, collega Bas Bouhuijzen is actief in de werkgroep Vervanging MH. “We financieren dus niet alleen bijvoorbeeld het rassenonderzoek, maar leveren ook in-kind bijdragen aan andere onderzoeken. We leveren met onze praktische kennis input voor een goede proefopzet en denken kritisch mee over de uitvoering van de proeven.”

Voor Seminis staat het belang van samen werken aan een goed (export)product voorop binnen Uireka. Van Arenthals: “Als zaadbedrijf zorgen we voor het uitgangsmateriaal waar het allemaal mee begint. De kwaliteitseigenschappen van het uienras leveren een grote bijdrage aan het uiteindelijk geoogste/verpakte product. Weerbare rassen met ziekteresistenties worden steeds belangrijker. Door de kennis die we nu en in de toekomst opdoen, komen we tot betere rassen.”

Uireka biedt voor Van Arenthals in die zin ook iets extra’s. Hij ziet het duidelijk als een verbindend platform, mede omdat alle ketenpartners vertegenwoordigd zijn. “Deze samenwerking is echt uniek en goed voor de totale uiensector”, zo concludeert hij.

Combinatie van vernieuwing en verdieping

Van Arenthals ziet ook een duidelijke meerwaarde van Uireka 2.0 in vergelijking met de eerste projectperiode. “Op basis van vragen uit de markt zijn er nu niet alléén nieuwe projecten opgestart, maar vonden we met elkaar ook de ruimte om bij projecten uit de eerste periode een noodzakelijke verdiepingsslag aan te brengen. Een mooi voorbeeld in dit kader is het Fusarium-project waarin we nu oplossingsgerichte stappen kunnen maken op basis van de resultaten uit de eerste drie jaar.” Een ander voorbeeld dat Van Arenthals aanhaalt is de ‘kracht’ vanuit de sector om direct actie te ondernemen toen MH dreigde te verdwijnen. Collega Bas Bouhuijzen ziet de meerwaarde ook in de toenemende respons vanuit de telers. “Meerdere telers gaan komend seizoen starten met druppelirrigatie, telers die enthousiast zijn geworden door een bezoek aan het Uireka-proefveld met druppelirrigatie op de Proefboerderij in Colijnsplaat eerder deze zomer”, zo vult hij aan.

Open besluitvorming

Op de vraag hoe hij vindt dat Uireka zich in 3 jaar heeft ontwikkeld en of hij nog accenten mist, is Van Arenthals duidelijk. “We zijn met veel partijen betrokken en moeten prioriteiten stellen. De besluitvorming over welke projecten moeten worden uitgevoerd verloopt altijd zeer open. Laten we proberen deze unieke samenwerking ook op de langere termijn voort te zetten, zodat er steeds nieuwe vragen uit de praktijk kunnen worden opgepakt. Ketendeelnemers leren hier altijd weer van, waardoor we met elkaar in staat zijn de kwaliteit op een hoog niveau vast te houden of zelfs nog verder te verbeteren.”

Tags