Nieuws

“Samen weten we meer”

  • 29 november 2019
  • Nieuws

Deze maand hebben we het van origine Japanse zaadbedrijf Takii Europe als Uireka-partner in de spotlights. Productmanager Paul Leenheer vertelt waarom ook zijn bedrijf is ingestapt in de Uireka-trein en actief haar bijdrage levert aan verwezenlijking van de doelstellingen . “Het is geweldig om in Uireka-verband mee te maken hoe conculega’s bij elkaar komen en gezamenlijk het hogere doel van kwaliteitsverbetering nastreven”.

Paul Leenheer is als productmanager verantwoordelijk voor het totale uienverkoopgebied van Takii Europe. Samen met collega Pim Vergeer is Leenheer actief in twee onderzoekswerkgroepen, namelijk Fusarium en Koprot. In deze laatste werkgroep draagt hij zelf z’n steentje bij. Naast deze bijdrage in kennis en manuren, draagt Takii Europe ook in harde euro’s bij om het onderzoek financieel mogelijk te maken. Uiteraard werkt men intern hard aan het veredelen van rassen voor de Nederlandse markt. Leenheer: “Met de veredeling proberen we meerwaarde voor een teler te creëren in de vorm van weerbare rassen. Denk hierbij aan resistenties, of stress toleranties. In onze optie dragen we hiermee bij aan het verduurzamen van de Nederlandse uienteelt.”

Hoog aanzien

“De reden waarom wij zo actief meedoen met Uireka is het onderkennen van het belang voor de sector”, aldus Leenheer. “De Nederlandse land- en tuinbouw heeft internationaal een hoog aanzien. Deze positie hebben we te danken aan onderzoek en samenwerking tussen de verschillende schakels in de sector; van teler tot exporteur en toeleverancier. Met het wegvallen van de productschappen is het natuurlijk geweldig dat de sector de handen ineen heeft geslagen om toch door te gaan met onderzoek en voorlichting. Dit maakt het voor ons als sector mogelijk om onze toppositie als uienland te kunnen behouden.”

Onderlinge samenwerking

De onderlinge samenwerking is één van de grote pluspunten van Uireka. Leenheer: “Het is geweldig om mee te maken hoe verschillende bedrijven die op dezelfde markt opereren samen bij elkaar komen. Uiteindelijk is ons hoofddoel om de teler verder te helpen en voor te lichten om een zo goed mogelijk product te produceren. Samen weten we meer.” Leenheer vindt het persoonlijk ook zeer leerzaam om vanuit diverse hoeken naar een probleem te kijken. Doordat veredelaars, GBM-leveranciers, onderzoekers, telers en exporteurs samen om tafel zitten is het prachtig te ervaren dat iedereen vanuit z’n eigen perspectief uitdagingen ziet in de uienteelt. Iedereen ziet uitdagingen in de teelt op zijn eigen manier. “Door het uitwisselen van ervaring komen we verder!”

Leenheer is ook content dat er met enige regelmaat updates richting de vakbladen worden gegeven over de voortgang van de onderzoeken. Dit biedt voor telers weer houvast richting het nieuwe teeltseizoen. “Het zal ze soms wel eens lang duren voordat ze resultaten zien, maar het duurt gewoon meerdere seizoenen voordat je harde conclusies kunt trekken. Net zoals de praktijk heeft immers ook het onderzoek te maken met het feit dat de teelt ieder jaar weer anders is.”

Toekomst Uireka

Takii Europe is bij monde van Paul Leenheer blij dat het vervolg van Uireka, Uireka 2.0, inmiddels is goedgekeurd door de Topsector Agri & Food. “Mede door de co-financiering van hen kunnen we doorgaan met het delen van kennis, die anders naar mijn mening zou stagneren. Naar onze overtuiging had de Nederlandse uienteelt en export zonder samenwerking nooit zover gekomen. Om deze positie te behouden is, ook in de toekomst, samenwerking noodzakelijk.  

Tags