Nieuws

Scheurkontjes (foto by Seminis)

Scheurkontjes niet rasgebonden

  • 26 februari 2019
  • Nieuws

In zowel 2018 als 2018 is onderzoek gedaan naar ‘scheurkontjes’ in zaaiuien. De conclusie over beide jaren is dat er bij het optreden van scheurkontjes geen sprake is van rasgebondenheid of van een negatief effect van herbiciden.

Scheurkontjes is naar verwachting het gevolg van hergroei na een periode van gestagneerde groei door hittestress. Deze hergroei kan resulteren in het scheuren en verkurken van de basaalplaat bij de wortelkrans. De symptomen komen overeen met die van een te snelle groei door een te late of overvloedige stikstofgift. Om de kans op scheurkontjes zo klein mogelijk te maken is het advies groeistoringen te voorkomen. Zorg daarom voor een goede bodemstructuur en een homogene opkomst, zodat de ui zo min mogelijk stress ondervindt. Een rustige en gelijkmatige groei van de uien zal de ontwikkeling van scheurkonten verminderen. Gebruik zo weinig mogelijk groeistoffen. Aanvullend op dit advies waren er vanuit de praktijk vragen of scheurkontjes mogelijk rasgebonden is of dat het gebruik van herbiciden een negatief effect heeft. Beide vragen zijn onderzocht in aanvulling op het reguliere rassen- en herbicidenonderzoek.

Resultaten onderzoek

  • In 2017 en 2018 lagen er in Colijnsplaat 2 herbicidenproeven in zaaiuien met verschillende herbiciden in verschillende doseringen. Hierbij is gekeken naar het effect op scheurkontjes. Zowel in 2017 als 2018 is er geen verschil gevonden in de mate van aantasting.
  • In beide jaren is op 2 locaties (Dronten en Colijnsplaat gekeken naar een eventueel raseffect op scheurkontjes. Onderstaand zie u hiervan de resultaten. Conclusie: in beide jaren géén raseffect.

Tags