Nieuws

SNEAK PREVIEW: Rassenlijst 2024

  • 16 augustus 2023
  • Nieuws

De onafhankelijke UIreka rassenlijst bevindt zich in de afrondende fase. Op dit moment ligt deze bij de drukker. Vanaf 24 augustus is de lijst voor een ieder beschikbaar. De eerste exemplaren zijn verkrijgbaar in de UIreka-stand op de Uiendag in Colijnsplaat. Uiteraard komt de lijst aansluitend ook als download beschikbaar.

UIreka hoopt met het rassenonderzoek en de rassenlijst de uientelende praktijk een bruikbare leidraad te bieden voor het vaststellen van de rassenkeuze. Voor het eerst dit jaar is er een overzichtstabel voor klei ÉN en een overzichtstabel voor zand.

Het jaarlijkse rassenonderzoek zaaiuien uitgevoerd in opdracht van de Holland Onion Association binnen de Publiek Private Samenwerking UIreka. De teelt van de rassen vind plaats in drie representatieve teeltgebieden; twee daarvan met kleigrond en één met zandgrond. Proefuitvoerder is het UIKC.

Tags