Nieuws

Perspectief voor middelen ontsmetting uitgangsmateriaal tweedejaars plantuien

  • 3 mei 2019
  • Nieuws

Om het uitgangsmateriaal van tweedejaars plantuien te beschermen tegen bodemschimmels, is op dit moment een beperkt aantal middelen toegelaten. Vorig jaar zijn twee nieuwe middelen beproefd. De resultaten waren dusdanig dat ze ook dit jaar in het onderzoek worden meegenomen. Deze proef is inmiddels aangelegd.

Middelen als Topsin M en Rudis vormen op dit moment de smalle middelenkeuze tegen bodemschimmels in uitgangsmateriaal van tweedejaars plantuien. De praktijk vraagt echter om een bredere keuze in middelen om een zo goed mogelijke bescherming te realiseren. In dit kader heeft in 2017 binnen het Uireka-project “gezondheid plantgoed” een inventarisatie plaatsgevonden onder de gewasbeschermingsmiddelenfabrikanten. Daarbij is gevraagd welke middelen door de fabrikanten als aanvulling worden gezien én in hoeverre zij kansen zien op een toelating. Deze inventarisatie heeft twee verschillende middelen opgeleverd, elk van een andere fabrikant. In 2018 zijn deze middelen, naast een onbehandeld object en een aantal bestaande toegelaten middelen, beproefd op een besmet perceel met fusarium. Beiden gaven dusdanige resultaten, dat een herhaling van de proef ook dit jaar inmiddels is aangelegd. Hopelijk resulteert dit uiteindelijk in een uitbreiding van het pakket reeds toegelaten middelen voor het ontsmetten van het uitgangsmateriaal van tweedejaars plantuien.

 

Tags