Nieuws

Uienvliegonderzoek heeft minimaal één extra onderzoeksjaar nodig

  • 30 oktober 2019
  • Nieuws

Door het wegvallen van de zaadcoating met Mundial (die in 2019 opgebruikt mocht worden) ontstaat voor de komende jaren mogelijk een aanzienlijk probleem bij het beheersen van uienvlieg. In samenspraak met diverse belanghebbenden is een lijst met mogelijke alternatieven opgesteld, die dit jaar getoetst zijn op hun effectiviteit. Alle alternatieven zijn uitgesplitst in een proef gericht op behandelingen bij het zaaien (zaad- of grondbehandelingen) en één met gewasbehandelingen. De proeven zijn in nauwe samenwerking tussen Wageningen Plant Research, business unit Open Teelten en HLB BV uitgevoerd.

De proeven zijn aangelegd in het noordelijk deel van de Noordoostpolder, een gebied met een gekende hoge uienvliegdruk. In de kiem- en opkomstperiode werd het gewas geplaagd door koude en droogte; vooral de zaad- en grondbehandelingsproef had daardoor een zeer onregelmatige stand. Geen van de twee proeven liet uiteindelijk afgetekende effecten van de behandelingen zien. De oorza(a)k(en) hiervan zijn op dit moment nog niet helder.

Tags