Nieuws

Uienvliegonderzoek kan warmte ‘goed gebruiken’

  • 28 juni 2019
  • Nieuws

Nieuw in 2019 in Uireka-verband is onderzoek naar de uienvlieg. Door het wegvallen van de zaadcoating met Mundial (die in 2019 opgebruikt mocht worden) ontstaat voor de jaren daarna mogelijk een aanzienlijk probleem bij het beheersen van de uienvlieg. In samenspraak met de deelnemers is een lijst behandelingen opgesteld, die in 2019 wordt getoetst op hun effectiviteit. De behandelingen zijn uitgesplitst in een proef gericht op behandelingen bij het zaaien (zaad- of grondbehandelingen) en één met gewasbehandelingen. De proeven worden door WUR Open Teelten samen met HLB BV uitgevoerd.

De proeven zijn aangelegd in het noordelijk deel van de Noordoostpolder, een gebied met een gekende hoge uienvliegdruk. Voor uien verloopt seizoen 2019 tot nu toe wat moeizaam, door koude en droogte tijdens de kiem- en opkomstperiode. De lagere temperaturen hebben ook effect op de uienvlieg, waardoor tot op dit moment nog geen wegval door de maden van de uienvlieg in de proeven is waargenomen.

Tags