Nieuws

UIreka 2.0 mag trots zijn op de geboekte resultaten!

  • 26 februari 2023
  • Nieuws

Donderdag 16 februari 2023 was een deel van de uiensector bij elkaar om als direct betrokkenen bij het UIreka-onderzoeksprogramma de resultaten van 3 jaar onderzoek te horen. Met deze goed bezochte bijeenkomst werd intern het Uireka 2.0 programma formeel afgesloten.

Stuurgroepvoorzitter Gijsbrecht Gunter is supertrots op de bereikte resultaten. “De uiensector is en blijft uniek waar het gaat om het ketenbreed oppakken van problemen in de teelt en bewaring. Als ik dan zie wat het onderzoek en onze werkwijze de afgelopen jaren heeft opgeleverd, dan kan ik niets anders zeggen dan dat een prachtig resultaat is. Niet alles is direct toepasbaar in de praktijk, maar heeft wel inzichten opgeleverd waarmee een volgende stap kan worden gemaakt.”

Een voorbeeld van onderzoek dat wel direct toepasbaar is in de praktijk, is het werk van de Fusariumwerkgroep. Zij hebben in een aantal jaren een biotoets weten te ontwikkelen waarmee fusarium al in een vroeg stadium kan worden gedetecteerd en gekwantificeerd. Dit biedt perspectief om fusarium in de toekomst mee te nemen binnen het reguliere grondbemonsteringsonderzoek op bijvoorbeeld aaltjes. Gunter: “Met deze biotoets hebben we echt iets voor de telers weten te bereiken. We leggen nu de uitdaging bij een marktpartij neer om de toets ook daadwerkelijk in de praktijk te introduceren.”

De komende UIreka-nieuwsbrieven worden de diverse gepresenteerde resultaten fragmentarisch besproken.

Tags