Nieuws

Uireka feestelijk gelanceerd door gedeputeerde Jo-Annes de Bat

  • 24 augustus 2017
  • Nieuws

Vanmorgen heeft gedeputeerde van de provincie Zeeland Jo-Annes de Bat, tijdens een feestelijk ontbijt voorafgaand aan de Landelijke Uiendag, de website gelanceerd van het onderzoeksprogramma Uireka. Het eerste product dat gepresenteerd werd was de rassenlijst zaaiuien, die projectleider Chris de Visser officieel overhandigde aan Gijsbrecht Gunter, voorzitter van de stuurgroep Uireka.

Uireka is een samenwerking binnen de gehele Nederlandse uienketen, gericht op het verbeteren van de kwaliteit van de Nederlandse ui om de sterke afzetpositie te versterken en uit te breiden. Het onderzoeksprogramma is onderdeel van de Holland Onion Association. Uireka is gestart op 1 januari 2017 en projectmanager Chris de Visser van Wageningen University en Research kon tijdens het ontbijt het eerste product van het programma, een vernieuwde rassenlijst zaaiuien, overhandigen aan Gijsbrecht Gunter die deze lijst namens de sector in ontvangst nam.

Vervolgens werd Jo-Annes de Bat een zak Hollandse uien aangeboden. Na een nauwkeurige inspectie van de gedeputeerde over een heus ‘juunhorretje’ werd de website www.uireka.nl online gezet. De website wordt het kennisplatform waarop alle informatie over het onderzoek beschikbaar wordt gesteld. De Bat onderstreept de waarde van een samenwerking in de sector: “Om in Brussel beleid te beïnvloeden is het van belang programmatisch en een pro-actieve aanpak te hanteren. Uireka kan hierin een belangrijke rol spelen.”

Uireka is een driejaar project met een omvang van 2 miljoen euro dat wordt gefinancierd door het uienbedrijfsleven (o.a. door subsidie Productschap Tuinbouw) en een subsidie heeft gekregen van de TKI Agrifood. Dit onderstreept het belang van het gezamenlijk verbeteren van de kwaliteit van de Nederlandse ui: een prima voorbeeld voor een samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen in de vorm van een Publiek-Private-Samenwerking.

Na de officiële handelingen gaven lobbyist Milos Lobovic en Richard Schouten, directeur van het GroentenFruit Huis hun visie op de sector.