Nieuws

ULO-bewaring één van de onderzoekopties dit jaar

  • 29 mei 2020
  • Nieuws

Volledig corona-proof heeft de werkgroep ‘Kiemrust’ 13 mei jl. met elkaar gesproken over een eerste opzet voor een bewaarproef, komend najaar. De werkgroep houdt zich bezig met het vinden van alternatieven voor de breed toegepaste Maleine Hydrazide (MH) behandeling, gericht op het voorkomen van spruitvorming tijdens lange bewaring van uien. Op basis van de desktopstudie door de werkgroep naar mogelijke alternatieven voor MH, lijkt de keuze voor bepaalde rassen in combinatie met behandelingen en specifieke bewaar- en mogelijk teeltcondities het meest kansrijk. Wat heeft de werkgroep op dit moment voor ogen?

Het plan voor komend seizoen is voor een aantal rassen met uiteenlopende eigenschappen wat betreft duur van de spruitrust, kleinschalige bewaarexperimenten uit te voeren waarbij gevarieerd wordt in condities en behandelingen. Te denken valt aan ULO (Ultra Low Oxygen) bewaring, zoals vaak toegepast bij opslag van fruit. Hierbij wordt de zuurstofconcentratie zodanig verlaagd dat de metabole activiteit (stofwisseling; biochemische processen door enzymen in plantencellen) van het product zo laag mogelijk is. Ook zal er gespeeld worden met de temperatuur en met de toepassing van ethyleen. Ethyleen kan een remmend effect hebben op spruitvorming.

Naast de bewaarsimulatie wordt ook een transportsimulatie gerealiseerd. Juist ná bewaring, in analogie met bv. aardappelen, is het risico op spruitvorming hoog.

Tags