Nieuws

Van ‘Kwaliteitsverbetering’ naar ‘Toekomstbestendige teelt’

  • 31 maart 2020
  • Nieuws

Met de start van het nieuwe Uireka-project komt er ook een aanpassing in de communicatieboodschap vanuit het project. De afgelopen 3 jaar is er binnen Uireka veel gebeurd op het terrein van kwaliteitsverbetering. De focus voor al het onderzoek de komende 3 jaar is ingestoken op de verdere verduurzaming van de teelt. “Wij gaan daar uiteraard onze communicatie-activiteiten op aanpassen”, aldus Gijsbrecht Gunter vanuit zijn rol als voorzitter van de Uireka communicatiewerkgroep.

Het aanpassen en vernieuwen van de communicatieboodschap was één van de agendapunten tijdens de recente bijeenkomst van de werkgroep Communicatie. Nog net voor de ‘lockdown’ heeft zij de afgelopen 3 jaar geëvalueerd en nieuwe plannen voor de toekomst gemaakt. Veel van de huidige communicatie-activiteiten worden gecontinueerd. Gunter: “Belangrijk voor ons blijft de website uireka.nl waarop alle resultaten van onderzoek worden ontsloten en bewaard. Ook gaan we verder met de maandelijkse nieuwsbrief, zijn we actief op social media (twitter en facebook) en hebben we, bijvoorbeeld met een stand, een inbreng op de grote landelijke uienevenementen. Extra aandacht willen we dit jaar nog besteden aan het ‘handzaam en op heel praktische manier’ aanbieden van de onderzoeksresultaten van de afgelopen 3 jaar. Zodra hier meer over bekend is, hoort u dit van ons.
De werkgroep Communicatie staat altijd open voor vragen en goede suggesties. Ons mailadres is info@uireka.nl.

Tags