Nieuws

Onderzoek ‘Gezondheid plantgoed’

  • 28 mei 2018
  • Nieuws

In het onderzoek ‘Gezond Plantgoed’ staat de verbetering van de gezondheid van plantgoed centraal. In nauwe samenwerking met de gewasbeschermingsfabrikanten wordt geïnventariseerd welke ontsmettingsproducten voor eerstejaars plantuien zijn toegelaten, wat nog niet is toegelaten maar wel in onderzoek is en wat de mogelijkheden zijn in de toekomst.

Op dit moment zijn er maar twee ontsmettingsproducten op de markt. Voor telers zijn deze niet altijd voldoende om bescherming te bieden tegen bepaalde bodemschimmels en grondgebonden ziektes. Daarnaast is het voor individuele leveranciers niet interessant om een toelating aan te vragen voor aanvullende producten. Aan gewasbeschermingsleveranciers is gevraagd welke opties zij verwachten voor de toekomst én welke bestaande producten in aanmerking komen.

Onderzoek moet toevoeging inzichtelijk maken

Kansrijke middelen komen in aanmerking voor een proef. Naar verwachting gaat het om twee tot drie middelen waarbij de ondersteuning van de fabrikant cruciaal is. Uit onderzoek moet blijken of het middel echt een toevoeging betekent in het aanbod. Is dat het geval, dan volgt een toelatingsproces. Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) beoordeelt of gewasbeschermingsmiddelen en biociden veilig zijn voor mens, dier en milieu voordat deze worden verkocht.

Tags