Nieuws

Wees alert op eerste trips

  • 28 juni 2021
  • Nieuws

De beheersing van trips vraagt aandacht en tijd. Gebruik van plakvallen geeft een indicatie van de aanwezigheid van trips in het perceel. Controleer ook het gewas regelmatig om niet verrast te worden en pel planten af op zoek naar trips. Gebruik hierbij een loep met 5-10x vergroting om zeker te zijn dat trips, ook de jongste larven, niet worden gemist. Omdat een duidelijke actiedrempel op dit moment nog ontbreekt, is het advies om vooral tijdig in te grijpen. De eerste trips is dus reden tot alertheid. Starten met een systemisch en selectief middel verdient de voorkeur. Een dergelijk middel ontziet, in tegenstelling tot pyrethroïden, de natuurlijke vijanden die als gratis werknemers flink kunnen bijdragen aan de tripsbeheersing. Het duurt overigens wel enige dagen voordat de werking van een systemisch en selectief middel zichtbaar is.

Integrale insectenbeheersing is een belangrijk thema binnen het huidige Uireka onderzoekprogramma. Met name trips, uien- en bonenvlieg vragen in toenemende mate aandacht om ze zo goed mogelijk te kunnen beheersen. Dit betekent aandacht voor de teelt en voor een goed gevulde gereedschapskist. Uireka werkt voornamelijk aan de gereedschapskist; een gereedschapskist voor de korte én lange termijn.

Onderzoek korte termijn

Voor de kortere termijn is het zaak voldoende gereedschappen te hebben om de teelt in de benen te kunnen houden. Binnen Uireka worden jaarlijks diverse proeven gedaan met nieuwe beheersingsmogelijkheden; gebruik van waarschuwingssystemen, schadedrempels, en low impact middelen (groene middelen en nieuwe chemie) en biologische bestrijding. In 2020 werden drie tripsproeven uitgevoerd, verspreid door het land. Alle behandelingen gaven een positief effect ten opzichte van onbehandeld, waarbij chemische middelen in deze opzet het grootste bestrijdingseffect lieten zien. Ook was er een duidelijke werking van groene middelen. In het vervolgonderzoek dit jaar richt de aandacht zich op het verbeteren van de werking van deze middelen, door aanpassing van het spuitmoment en de spuittechniek en het maken van combinaties.

Onderzoek lange termijn

Voor de langere termijn is het zaak ook beter te begrijpen welke factoren de tripspopulaties beïnvloeden zodat hierop gestuurd kan worden. Er wordt daarom op diverse manieren gemeten aan uiengewassen in lopende (deels meerjarige) proeven. Er wordt gekeken naar o.a. randeffecten, buurgewassen en invloeden van natuurlijke vijanden. Ook perceelsligging en regionale verschillen zijn belangrijk. De gegevens geven inzicht op de invloed van diverse factoren die een rol spelen bij de (begin)ontwikkeling van trips in de teelt.

Zie voor meer informatie de tussentijdse rapportage over 2020. In 2021 wordt dit monitoringprogramma doorgezet.


Tags