Nieuws

Werkgroep Stengelaaltjes boekt progressie in ontwikkeling waardplanttoets

  • 27 november 2022
  • Nieuws

De werkgroep stengelaaltjes van UIreka heeft een belangrijke stap gezet in het ontwikkelen van een toets om de waardplantstatus van gewassen vast te stellen. Onderzoeker Misghina Goitom Teklu (Wageningen Plant Research Agrosysteemkunde) heeft hiervoor een grote proef met diverse dichtheden stengelaaltjes uitgevoerd.

Hij voegde stengelaaltjes (uit narcis) toe aan de grond in een dichtheidsreeks (0, 0.03125, 0.0625, 0.125, 0.25, 0.5, 1, 2, 4, 8, 16 tot 32 aaltjes per g droge grond) en zaaide dan veldboon, peen en ui. Voor ui en veldboon bleek inoculatie met lage dichtheden genoeg om te resulteren in een hoge eindbesmetting. De eerste drie weken overleefden uien een hoge aanvangsbesmetting (>16 aaltjes per gram grond) zelfs niet. In de potten met peen werd bij alle inoculatiedichtheden slechts een lage eindbesmetting gevonden.

Een vervolgproef moet laten zien of een kleiner aantal inoculatiedichtheden voldoende is om een goede waardplanttoets uit te voeren. Dit is nodig om het praktisch mogelijk te maken meerdere stengelaaltjespopulaties tegelijk te toetsen. In deze proef wordt een andere populatie opgenomen om te kijken of de inoculatiereeks ook voldoet voor het testen van populaties die niet van narcis afkomstig zijn.

Tags