Nieuws

Werkgroep stengelaaltjes op zoek naar besmette percelen

  • 26 juni 2020
  • Nieuws

Stengelaaltjes (Ditylenchus dipsaci) geven niet alleen in uien, maar kunnen ook in andere belangrijke gewassen als aardappel, suikerbiet, tulp en narcis grote schade geven. Er is een sterke toename van besmette percelen met heel verschillende schadeniveaus. Helaas is er weinig kennis over het aaltje en de mogelijke beheersmaatregelen. “Besmettingen voorkomen, het vroegtijdig opsporen en monitoren van gevonden besmettingen is daarom van essentieel belang”, aldus Pella Brinkman, onderzoeker bij WUR Open Teelten en tevens projectleider van de onderzoeken die onder de vlag van de werkgroep Stengelaaltjes plaatsvinden.

De werkgroep Stengelaaltjes doet onderzoek om de kennis over verspreiding, diagnose en beheersing te vergroten. Onder leiding van werkgroepvoorzitter Hendrik Jan ten Cate heeft de werkgroep samen met de stuurgroep de volgende onderwerpen geprioriteerd: 1) vaststellen van de randvoorwaarden voor vestiging in een perceel; 2) ontwikkelen van een methode voor detectie van dauerlarven in grond; 3) ontwikkelen van een pottoetsmethode ter bepaling van de waardplantstatus; 4) karakteriseren van stengelaaltjesrassen met moleculaire technieken en 5) karakteriseren van stengelaaltjesrassen met een waardplanttoets.

Pella Brinkman: “Om dit onderzoek te kunnen uitvoeren, zijn we op zoek naar percelen met schade door stengelaaltjes. Wilt u ons helpen door een besmetting te melden?” Praktijkpercelen met actieve stengelaaltjesbesmettingen zijn onmisbaar voor het onderzoek van de werkgroep. Onderzoeksresultaten van het perceel worden met de betreffende teler gedeeld, maar verder uiteraard vertrouwelijk behandeld. Bij schade door stengelaaltjes op een aangemeld perceel worden grondmonsters genomen voor onderzoek naar de verspreiding van deze aaltjes binnen het perceel. Daarnaast worden gewasmonsters genomen om de aaltjespopulatie in het laboratorium verder te onderzoeken.

Hoe kunt u meedoen?

Bent u teler en heeft u een zichtbare stengelaaltjesaantasting op uw perceel, neem dan direct contact op met HLB; Anja Kombrink of Egbert Schepel (telefoonnummer: 0593-582828).
Ziet u als erfbetreder een besmet perceel? Attendeer dan de teler op dit onderzoek of vraag ons om contact op te nemen. Wij zijn natuurlijk ook bereikbaar voor het geven van aanvullende informatie.

Tags