Nieuws

Werkgroep Weerbaarheid bezoekt proeven in Lelystad en Colijnsplaat

  • 26 juli 2022
  • Nieuws

Vorige maand is de werkgroep tweemaal bijeen geweest om de voortgang van haar onderzoek in de praktijk te zien en te ervaren.

Eerst is het onderzoeksveld op de Rusthoeve bezocht. Hier verschillende teeltsystemen vergeleken. Naast het traditionele systeem op bedden, zijn dit de teelt op verhoogde bedden en de teelt op ruggen (zie foto). De uien in de proef moesten wel de grond uit beregend worden, zo kregen de werkgroepleden te horen.

Veertien dagen later werd de proef in Lelystad bezocht. In deze proef wordt gekeken naar grondbewerking (niet-kerend, ecoploeg, ploegen) na de teelt van een groenbemester en wat dat doet met de weggroei en weerbaarheid van de uienplant. “De proef tekent inmiddels mooi”, aldus projectleider Bert Evenhuis. “Wel zien we dat het ene jaar het ander niet is. Wat er in 2021 goed uit kwam, bleek in 2022 niet te werken en andersom.”

Daarnaast wordt in de proeven op beide locaties een vergelijking gemaakt tussen geprimed en niet-geprimed zaad.

Tags