Nieuws

Werkgroepen druk met opstart nieuwe seizoen

  • 4 maart 2020
  • Nieuws

Achter de schermen wordt hard gewerkt alle onderzoeksplannen voor 2020 vorm en inhoud te geven. Een van de werkgroepen die druk bezig is met de voorbereidingen is de werkgroep Fusarium. Zij komen als volledige werkgroep half maart bij elkaar in Wageningen om een eerste aanzet te geven voor een nieuw driejarig onderzoeksprogramma. Doel is meer grip te krijgen op het kunnen verminderen van een fusariumaantasting. Werkgroepvoorzitter Jaap de Zeeuw: “Fusarium blijft een heel lastig fenomeen. Wij zijn van mening dat er allereerst een test moet komen om een goede perceelkeuze te kunnen maken, zodat schade zoveel mogelijk kan worden voorkomen.” Een tweede aandachtsgebied van de werkgroep is het ontwikkelen van een leidraad voor teeltkeuzes die de mate van aantasting moet beperken. De Zeeuw: “We beseffen dat een dergelijke leidraad heel ingewikkeld is, maar zetten er toch op in. Waar we daarnaast ook op inzetten is onderzoek om de schimmel te bestrijden.” Voor al deze onderzoeken is een meerjarig traject voorzien. Het zou volgens De Zeeuw mooi zijn als er wellicht na een jaar al iets naar boven komt. “Eerst maar eens afwachten wat we de komende weken als werkgroep met de diverse ketenpartners als totaal onderzoeksplan kunnen optuigen.” 

Tags