Nutriënten

In bemestingsonderzoek bij zaaiui is tot nu toe voornamelijk gekeken naar het effect van de nutriëntenvoorziening op de marktbare opbrengst van ui. Over het effect van nutriënten op de ziekteweerbaarheid van ui en de (bewaar)kwaliteit, is weinig bekend. Het onderhavige onderzoekproject moet daar meer inzicht in geven. Dat met als doel om de bemesting van ui zo goed mogelijk af te stemmen op opbrengst, kwaliteit en daarmee samenhangend teeltdoel. Het gaat onder andere om hardheid van de uien, huidvastheid, bewaarbaarheid, schimmelaantasting en rot, glazigheid en watervellen.

Effect van kalivoorziening op ziekteweerbaarheid

In 2017 is het onderzoek vooral gericht op het effect van kalivoorziening op de ziekteweerbaarheid en kwaliteit. Op de proefboerderij van PAGV Lelystad en op proefboerderij Rusthoeve te Colijnsplaat is een proef aangelegd. Daarin verschillende kalibemestingsstrategieën ten aanzien van deling en hoogte van de kaligift en toedieningswijze (via de bodem of als bladbemesting). Ook is een object opgenomen met bladbemesting met silicium om versterking van de plantweerbaarheid te toetsen. De focus ligt qua weerbaarheid op bladvlekkenziekte.

Effect hoge of lage kalitoestand van de bodem

In Lelystad is ook een proef aangelegd op een kalitoestandenproefveld dat al 27 jaar in stand wordt gehouden. Dit jaar worden uien geteeld in de rotatie. Een unieke gelegenheid om te toetsen wat een lage of hoge kalitoestand van de bodem voor effect heeft op de groei. En ook op ziekteweerbaarheid en bewaarbaarheid van uien. Het proefveld bevat vier toestanden, die landbouwkundig worden gewaardeerd als laag, voldoende, vrij hoog en zeer hoog. Kort na opkomst bleef het gewas bij de lage kalitoestand al achter in groei ten opzichte van de andere objecten. Die groeiachterstand werd in de weken erna groter.

Monitoring

In alle proeven wordt de gewasontwikkeling van de verschillende objecten gemonitord inclusief de mate van aantasting door schimmelziekten. Na de oogst worden de opbrengst en sortering bepaald. Ook wordt gekeken naar de nutriënteninhoud, de hardheid van de bollen, de bewaarbaarheid en de kwaliteit.

Vervolg

Onlangs is begonnen met een (internationale) literatuurstudie naar de invloed van de secundaire hoofelementen (Mg, S en Ca) en sporenelementen op de ziekteweerbaarheid en kwaliteit. De zaaiui staat hierin centraal maar er is ook aandacht voor andere gewassen . De bevindingen van de studie zijn mede sturend voor vervolg van het onderzoek na 2017. Het effect van relevante andere nutriënten wordt nagegaan middels veld- en/of pottenproeven.

Werkgroepleden:

Naam
Organisatie
Bert Evenhuis
Eric Reijnierse
Rinus Struik
Karst Brolsma
Dirk Jansen
Karin Oonk
Wageningen University & Research
Van Iperen
De Groot en Slot
Eurofins
CAV Agrotheek
Agrifirm