Nieuws

André Boot Hazera

Al bijna een leven lang in de uien

  • 29 maart 2019
  • Nieuws
  • Partners

Aan het woord is André Boot, gewasspecialist ui. André zit al bijna 35 jaar langs de weg en in het (uien)veld, waarvan de laatste 15 bij Hazera. Vanuit zijn functie is hij nauw betrokken bij Uireka, hij maakt actief deel uit van de Uireka onderzoekwerkgroepen Koprot en Gezondheid Plantgoed. Boot is er van overtuigd dat samen optrekken binnen de uienketen en actief input leveren noodzakelijk is om de kwaliteit van de Nederlandse ui waar mogelijk nog verder te verbeteren en draagt daar graag zijn steentje aan bij. Kortom, wat biedt Hazera Uireka en wat brengt Uireka Hazera?

Opbrengst en kwaliteit, de gouden combinatie!

Hazera is in Nederland één van de grootste leveranciers van uienzaden met een omvangrijk assortiment rassen. Men streeft er naar dit assortiment continu te verbeteren door nieuwe rassen te ontwikkelen met hogere opbrengsten, ziekteresistenties, betere bewaarbaarheid en makkelijkere verwerkbaarheid. Boot: “Nieuwe rassen kunnen grote verbeteringen brengen in de hele keten.” Als gewasspecialist heeft Boot een nauw contact met de afdeling veredeling van Hazera. Met zijn ervaringen vanuit de praktijk geeft hij niet alleen vroegtijdig aan waar bij het ontwikkelen van een nieuw ras rekening mee gehouden moet worden. Ook in de eindfase, bij de beoordeling of het nieuwe ras weer een gouden combinatie is, is een belangrijke rol voor de gewasspecialist weggelegd. Met het ontwikkelen van goede rassen valt veel winst is te behalen op het gebied van kwaliteit. Alle zaadbedrijven zien het belang van Uireka en de projectbijdrage vanuit de zaadsector is groot, zowel in Euro’s als tijdsinzet in de diverse werkgroepen.

Ketenbenadering doorslaggevend voor participatie in Uireka

Dat het instandhouden en verbeteren van de kwaliteit van de Nederlandse ui zaak is van de hele keten en niet alleen de zaadbedrijven, is voor Boot essentieel. “Alleen op die manier kunnen we met elkaar iets bereiken. Voor ons was het een belangrijke reden om in te stappen.” Het feit dat de totale keten en nu ook de telers actief zijn binnen Uireka is voor Boot dé meerwaarde van Uireka. “Met z’n allen kun je veel meer dan ieder alleen. We kunnen nu met elkaar een vuist maken om zaken te onderzoeken , die ieder individueel niet had kunnen onderzoeken.”

Onderzoekwerkgroepen druk bezocht

Boot is tevreden hoe de onderzoekwerkgroepen op dit moment lopen, in ieder geval die werkgroepen waar hij zelf bij betrokken is. “Het is met elkaar nog wel eens zoeken hoe precies de juiste accenten te leggen bij lopend onderzoek, maar iedereen is zeer betrokken. Dit blijkt wel uit het feit dat de werkgroepbijeenkomsten altijd goed bezocht zijn.” Ook de bijeenkomsten waar met de hele keten wordt gebrainstormd over wat eventueel nieuw moet worden opgepakt, waardeert Boot zeer. “Dit zijn prima bijeenkomsten om de neuzen binnen de keten weer even dezelfde kant op te laten wijzen over wat belangrijk is om met elkaar op te pakken. Tijdens de meest recente bijeenkomst van februari jl. hebben we het bijvoorbeeld over beregening gehad en bijkomende aspecten zoals de invloed van zout water op de plant en op de werking van gewasbeschermingsmiddelen. Dit wordt nu verder uitgewerkt als mogelijk nieuw onderzoek.”

Als we geen kwaliteit blijven leveren, dan is het gebeurd …

Met elkaar bespreken wat belangrijk is voor de kwaliteitsverbetering van de Nederlandse ui, is volgens Boot ook precies de reden dat Uireka een must is voor de toekomst van de keten. “Als Nederland zijn exportplaats wil behouden dan is het belangrijk dat we met z’n allen kwaliteit leveren. Dit ligt aan de basis van onze sterke exportpositie. Uireka maakt het mogelijk dat we als totale keten aan de kwaliteit blijven werken.”