Nieuws

Samen sta je sterk!

  • 12 december 2018
  • Nieuws
  • Partners

De Groot en Slot uit het Noord-Hollandse Broek op Langedijk is een grote en vooraanstaande speler op de uienzaadmarkt. Al bijna 65 jaar is men actief met het ontwikkelen en produceren van uienzaad. Vanuit De Groot en Slot is Jaap Jonker, als verkoopleider Benelux en vanaf 2019 ook medeverantwoordelijk voor de verkoop van uienzaden in zuidelijk Afrika, nauw betrokken bij Uireka. Met ruim 15 jaar ervaring en een groot netwerk in zowel binnen- als buitenland weet hij als geen ander waarom goed uienonderzoek cruciaal is voor de akkerbouwsector in het algemeen en de uiensector in het bijzonder. Jonker: “Goed onderzoek is noodzakelijk om onze Nederlandse voorsprong in kwaliteit en efficiëntie te blijven behouden. Daarmee zijn wij in staat als Nederland uienexporterend land nummer 1 te blijven.”

Actief in bijna alle werkgroepen

De Groot en Slot voelt zich als bedrijf met het grootste marktaandeel in de Benelux moreel verantwoordelijk een belangrijke steen bij te dragen aan Uireka. Jonker: “Samen met het lab van Bejo leveren wij aan bijna alle werkgroepen en in de stuurgroep een actieve, en overigens in-kind, bijdrage. We zijn in staat veel kennis te leveren om het onderzoek verder te helpen.” Naast de in-kind bijdrage ondersteunt De Groot en Slot Uireka ook financieel. “Nederland is voor ons een belangrijke afzetmarkt. Als wij met de meerwaarde van Uireka ervoor kunnen zorgen dat Nederland wereldwijd exporterend land nummer 1 blijft, dan behouden wij daar (in)direct ook ons bestaansrecht als uienveredelaar mee. Reden genoeg voor ons om te investeren in Uireka”, aldus Jonker.
De meerwaarde van Uireka zit volgens Jonker in de krachtenbundeling en het heel gericht onderzoek doen. Dit is in zijn optiek belangrijk voor uientelend Nederland en de exportmarkt. Bovendien worden de onderzoekitems vanuit de hele sector aangegeven en bepalen zij met het genereren en toewijzen van budgetten ook nog de mate van belangrijkheid van elk onderzoek. Jonker: “Het grootste probleem heeft de hoogste urgentie om onderzocht te worden en daar zit een strategie achter die draagvlak heeft binnen de sector. Uireka is het platform dat zorg draagt voor structuur en praktijkonderzoek zonder zelfverrijking van anderen in de sector.”

Ontwikkeling Uireka

Jonker is er trots op dat hetgeen er binnen Uireka op dit moment al is bereikt voor een belangrijk deel mogelijk is gemaakt door de financiële inspanning vanuit de zaadhuizen, de verwerkers en verpakkers in de uiensector. Helaas hebben telers nog geen directe bijdrage kunnen leveren vanwege het nog ontbreken van mogelijkheden voor een collectiviteitsheffing zoals die er vroeger was. Inhoudelijk is Jonker tevreden over het gestructureerd onderzoeken van deelaspecten. Als hij dan toch nog een verbeterpunt moet noemen is dat het in zijn optiek nog beter kan met het gemeenschappelijke gevoel dat we ons allemaal inzetten om de Nederlandse export op nummer 1 te houden en niet het gevoel te hebben dat je bedrijven in de sector aan het werk zet of houdt. Daarnaast moeten bedrijven die opdrachten uitvoeren blij zijn met de mogelijkheid die ze krijgen een, betaald, steentje bij te dragen. Temeer omdat er ook bedrijven zijn die heel veel tijd en geld inbrengen zonder er direct iets van terug te zien. Jonker: “Binnen het bedrijfsleven moet niet het gevoel leven dat er een grote pot geld is die leeggetrokken kan worden.”

Tot slot

“Ik vind dat we met elkaar moeten blijven streven naar vooruitgang en oplossingen voor de hele uiensector. Niet eens speciaal voor nu, maar juist voor de toekomstige telers! Ik hoop dat door de Uireka-werkwijze ook deelonderzoeken van bedrijven die denken dit op individuele basis te moeten doen, worden uitgebannen. Samen sta je sterk en past het niet om als individu te opereren in deze mooie uiensector!”