Nieuws

28

NOVEMBER 2018

Invloed stikstof op kwaliteit en opbrengst: onderzoekfocus op uitsluiten jaar- en bodemeffecten

Categorie: Nieuws

Er is nog geen pasklaar antwoord te geven op de vraag welke invloed de hoogte van de stikstofgift heeft op hardheid en huidvastheid van de ui en de eventuele rasverschillen hierin. Dit blijkt uit éénjarig onderzoek van het UIKC in Colijnsplaat, uitgevoerd in kader van het ketenproject Uireka. Het volledige verslag van dit onderzoek is […]

LEES VERDER

23

NOVEMBER 2018

Meer groen loof bij oogst zaaiuien zorgt voor hogere kwaliteit

Categorie: Nieuws

Oogsten van zaaiuien bij groen loof geeft een betere hardheid en huidvastheid en nauwelijks een lagere netto-opbrengst. De lichte daling in netto-opbrengst staat niet in verhouding tot het oogstrisico later in het najaar. Dit blijkt uit éénjarig Uireka-onderzoek uitgevoerd door het UIKC in Colijnsplaat. Het volledige verslag met de resultaten, conclusies en aanbevelingen kunt u hier […]

LEES VERDER

11

DECEMBER 2018

Tweede Kamerleden Lodders en Van den Berg nemen eerste Uireka-rapporten in ontvangst

Categorie: Nieuws

Tijdens de aftrap van de Uiendag in Colijnsplaat (30 augustus 2018) hebben VVD-landbouwwoordvoerder Helma Lodders  en Joba van den Berg (CDA) de eerste Uireka-onderzoeksrapporten in ontvangst genomen uit handen van Gijsbrecht Gunter (voorzitter Holland Onion Association) en Chris de Visser (Wageningen University & Research).  In Uireka-verband is de afgelopen jaren veel inzet gepleegd om bijvoorbeeld […]

LEES VERDER

11

DECEMBER 2018

Rassenbericht 2019 als primeur op Uiendag

Categorie: Nieuws
Rassenlijst zaaiuien voor het seizoen 2019

Donderdag 30 augustus 2018 is op de Uiendag in Colijnsplaat de Rassenlijst Zaaiuien 2019 gepresenteerd. Deze rassenlijst is een weergave van het rassenonderzoek zoals dat in opdracht van de Holland Onion Association binnen het project Uireka door het UIKC wordt uitgevoerd. Uireka biedt hiermee de uientelende praktijk en de gehele uiensector een bruikbare handleiding voor […]

LEES VERDER

04

JULI 2018

De kwaliteit van de Zeeuwse ui moet omhoog

Categorie: Nieuws

Bron: Omroep Zeeland De kwaliteit van de Zeeuwse ui is goed maar kan nog beter en daarom loopt er een 3-jarig onderzoek naar de ui. Dat onderzoek vindt voornamelijk plaats op proefboerderij De Rusthoeve in Colijnsplaat. Aan het onderzoek, genaamd Uireka, doen zeventig Nederlandse bedrijven mee. Van zaadbedrijven tot verwerkingsbedrijven en exporteurs. “Het is uniek […]

LEES VERDER

11

DECEMBER 2018

Eerste resultaten onderzoek ‘Stikstof en ras’

Categorie: Nieuws

Momenteel bestaat er een N-advies (stikstof) voor alle rassen. Echter, uit eerder onderzoek is gebleken dat niet alle rassen dezelfde N-behoefte hebben. Binnen de sector is behoefte aan aanvullend onderzoek naar het effect van stikstof in rassen. Bij een overschot aan stikstof ontstaan kwaliteitsproblemen. In het onderzoek ‘Stikstof en ras’ wordt de relatie tussen beide […]

LEES VERDER

11

DECEMBER 2018

Onderzoek ‘Gezondheid plantgoed’

Categorie: Nieuws

In het onderzoek ‘Gezond Plantgoed’ staat de verbetering van de gezondheid van plantgoed centraal. In nauwe samenwerking met de gewasbeschermingsfabrikanten wordt geïnventariseerd welke ontsmettingsproducten voor eerstejaars plantuien zijn toegelaten, wat nog niet is toegelaten maar wel in onderzoek is en wat de mogelijkheden zijn in de toekomst. Op dit moment zijn er maar twee ontsmettingsproducten […]

LEES VERDER

11

DECEMBER 2018

Behouden van een gezonde sector dankzij Uireka

Categorie: Nieuws

Uniek aan Uireka is de samenwerking van alle ketenpartners om de kwaliteit van de Nederlandse ui naar een hoger plan te tillen. Een van die partners is Agrifirm. Jeroen Nijenhuis, verkoopmanager Team Midden, kijkt uit naar de resultaten van Uireka. “Het onderzoek is niet zozeer van belang voor ons als bedrijf, maar des te meer […]

LEES VERDER

11

DECEMBER 2018

Onderzoek naar verschillende bestrijdingen van koprot

Categorie: Nieuws

Nu het eerste jaar koprotonderzoek erop zit, is het tijd om terug te kijken. Het doel mag duidelijk zijn: een effectief management op koprot. In het eerste jaar onderzoek stond onder andere het valideren van de waarschuwingssystemen centraal. Daarnaast werd de proef benut voor vroege detectie van koprot door genactiviteitsmetingen. Onaangename verrassingen Koprot wordt veroorzaakt […]

LEES VERDER

11

DECEMBER 2018

Uiendag Colijnsplaat

Categorie: Agenda

Op 30 augustus 2018 organiseert Het Uien Innovatie en Kenniscentrum op Proefboerderij Rusthoeve de Uiendag 2018 Locatie : Proefboerderij Rusthoeve, Noordlangeweg 42, 4486 PR Colijnsplaat

LEES VERDER

11

DECEMBER 2018

Interview Trouw: de Zeeuw & Gunter

Categorie: Nieuws

Bron beeld: Trouw Na wéér een topjaar zijn uientelers en -handelaren in opperbeste stemming. Tegelijkertijd zwelt de roep om meer duurzame productiemethoden aan. En een plantenziekte rukt op. Een ui, zegt boer Jaap de Zeeuw, moet je koesteren. “Het is een prachtig product om mee te werken, een heel mooie teelt. Maar ook een uitdaging. […]

LEES VERDER

11

DECEMBER 2018

Uiendag – presentatie Uireka

Categorie: Nieuws

Landbouwbeurs Noord en Centraal Nederland organiseert op 10 januari de themadag uien. Dit evenement wordt georganiseerd in samenwerking met Agrifirm en Bejo Zaden/De Groot en Slot. Op het programma o.a. de laatste resultaten uienonderzoek: Koprot, bemesting en Fusarium door Chris de Visser (WUR). Download hier het volledige programma themadag Uien 2018 Presentatie uiendag Dronten januari […]

LEES VERDER

19

DECEMBER 2017

Onderzoek organische reststromen

Categorie: Nieuws

Al jarenlang wordt in de uienteelt een verontrustende toename waargenomen van grondgebonden ziektes zoals fusarium, witrot en pinkroot. Maar ook een toename van aantastingen door stengelaaltjes en vrijlevende aaltjes. Daarom is in het overleg van het brede kwaliteitsonderzoek uien, dat onder de naam Uireka is gestart, besloten om een werkgroep op te richten die de […]

LEES VERDER

19

DECEMBER 2017

100 monsters voor fusarium onderzoek

Categorie: Nieuws

Vanuit de praktijk wordt een toenemend probleem met fusarium waargenomen. Het Uireka onderzoek fusarium richt zich op de vraag wat de omvang van het probleem is en door welke fusariumsoorten in Nederland het probleem veroorzaakt wordt. De fusariumschimmel dringt de ui binnen via de bolbodem. Het weefsel wordt hierdoor zacht en gaat rotten. Het verloop […]

LEES VERDER

19

DECEMBER 2017

Scheurkontjes

Categorie: Nieuws

Bij het openbarsten van de wortelkrans van de ui ontstaat het zgn. scheurkontje. Over dit fenomeen is nog onvoldoende bekend. Het zou een groeistoornis moeten zijn. Uireka doet hiernaar onderzoek en toetst de veronderstellingen die zij vanuit de praktijk hoort. Die toetsing gebeurt in bestaande rassen- en herbicideproeven. Is er bijvoorbeeld een verband tussen het […]

LEES VERDER

19

DECEMBER 2017

Bepalen van het ideale oogsttijdstip

Categorie: Nieuws

In het verleden was medio september hét moment dat alle uien achter de planken lagen. De laatste jaren zien we dat dit tijdstip, onder invloed van o.a. het weer, steeds later wordt. Soms wel tot een maand later. Dit brengt kwaliteitsproblemen met zich mee én een moeilijk bewaarregime. Omdat in oktober de dag- en nachttemperaturen […]

LEES VERDER

26

SEPTEMBER 2017

Ervaring van telers, belangrijk voor kwaliteitsverbetering

Categorie: Nieuws

Waterman Onions droogt, sorteert, verpakt en exporteert zo’n 120.000 ton uien over de hele wereld. Wim Waterman is o.a. verantwoordelijk voor teelt en kwaliteit. In de dagelijkse praktijk begeleid hij uientelers voor een verbetering van de kwaliteit. Om de veranderingen het hoofd te bieden is onderzoek en daarmee nieuwe kennis onmisbaar vindt Wim. Waterman Onions is een van de partners binnen Uireka.

LEES VERDER

22

SEPTEMBER 2017

Eerste partij koprotproef achter de planken

Categorie: Nieuws

De eerste partij uit de koprotproef staat inmiddels in de bewaring, de tweede partij ligt nog op het land en wordt naar verwachting eind week 38 opgeladen. De hevige regenval van afgelopen tijd zorgt voor een vertraging in de planning. Harrie Versluis, betrokken vanuit DLV Advies, vindt dat niet erg.

LEES VERDER

22

SEPTEMBER 2017

Jaap de Zeeuw: “Een betrouwbare ui is voor de toekomst van de sector onmisbaar.”

Categorie: Nieuws

Jaap de Zeeuw is vanaf de start én eigenlijk al daarvoor betrokken bij Uireka. Hij is teler in de Noordoostpolder en voorzitter van stichting Uienplatform. Opgericht om in collectief te werken aan kwaliteitsverbetering, waarbij de nadruk ligt op de teelt. Jaap de Zeeuw zet de ambitie van Uireka op scherp.

LEES VERDER

22

SEPTEMBER 2017

Onderzoek: effect van stikstof op kwaliteit

Categorie: Nieuws

In het onderzoek Stikstof en Ras liggen twee stikstoftrappen, een hoge en een lage. Uireka staat voor het verhogen van de kwaliteit van de Nederlandse ui. Niet voor niets dat in deze proef het effect op de kwaliteit dan ook centraal staat: klopt de aanname dat meer stikstof zorgt voor vermindering van huidvastheid en hardheid én verhoging van de opbrengst?

LEES VERDER

11

DECEMBER 2018

Rassenlijst zaaiuien 2018

Categorie: Nieuws

Tijdens de landelijke uiendag op 24 augustus heeft Chris de Visser van Wageningen University en Research  tijdens het ontbijt het eerste product van Uireka, de vernieuwde rassenlijst zaaiuien, overhandigd aan Gijsbrecht Gunter. Hij nam deze lijst namens de sector in ontvangst.

LEES VERDER

11

DECEMBER 2018

Uireka feestelijk gelanceerd door gedeputeerde Jo-Annes de Bat

Categorie: Nieuws

Vanmorgen heeft gedeputeerde van de provincie Zeeland Jo-Annes de Bat, tijdens een feestelijk ontbijt voorafgaand aan de Landelijke Uiendag, de website gelanceerd van het onderzoeksprogramma Uireka. Het eerste product dat gepresenteerd werd was de rassenlijst zaaiuien, die projectleider Chris de Visser officieel overhandigde aan Gijsbrecht Gunter, voorzitter van de stuurgroep Uireka

LEES VERDER

11

DECEMBER 2018

Uireka presenteert eerste resultaten

Categorie: Nieuws
Uien

Tijdens een feestelijke ontbijtsessie op de landelijke uiendag in Colijnsplaat worden de eerste resultaten van het ketenbrede kwaliteitsonderzoek gepresenteerd. Om de sector op een efficiëntie wijze op de hoogte te houden van alle resultaten en ontwikkelingen binnen Uireka lanceert Jo-Annes de Bat, de Gedeputeerde Economie & Landbouw van de Provincie Zeeland de nieuwe website.

LEES VERDER

11

DECEMBER 2018

Samenwerking in collectiviteit

Categorie: Nieuws
Gijsbrecht Gunter

In het magazine Van de Grond is een interessant artikel verschenen over Uireka, een interview met Gijsbrecht Gunter.

LEES VERDER